Μονό προστατευτικό

Μονό προστατευτικό τζάμπι μπανιέρας
Τζάμι 5χιλ securit
6CA0080DM
Π.80 x Υ.140
*Όλες οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά