Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ISH.
Frankfurt Germany, 14 – 18 Μαρτίου 2017.