Συμμετοχή στη kbb, τη μεγαλύτερη έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου για το μπάνιο και την κουζίνα.
Birmingham UK, 6-9 Μαρτίου 2016