Η DROP καλωσορίζει το Λίβανο στο κατάλογο των χωρών που διαθέτει τα προϊόντα της!